PNDR 313 – Încurajarea activităţilor turistice

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţiivieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Fondul din care se finanteaza aceasta operatiune este FEADR.
Alocarea financiara aferenta sesiunii de proiecte din 2012 este de 185.554.261 EUR.

[….]

Autoritatea de Management pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR – este constituita in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

[….]

Organismul intermediar pentru aceasta masura este APDRP

[….]

Ghidul solicitantului (versiunea draft)


Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

 • Investiţii în infrastructura de primire turistică cu funcţiuni de cazare:

  (a) vile,
  (b) bungalow-uri,
  (c) cabane turistice,
  (d) campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping,
  (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.

 • Investiţii în infrastructura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie:

  restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/ pensiune, cu specific (cramă, cu specific local), gradină de vară (clasificate conform
  Ordinului 1296/ 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
  structurilor de primire turistice, cu modificarile şi completările ulterioare.)

 • Investiţii în activităţi recreaţionale:

  Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de
  structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine,
  achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale
  pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima
  achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor
  pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor
  acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting,
  etc.
  ATENŢIE! Mijlocul de transport tradiţional reprezintă
  orice vehicul cu tracţiune animală (exemplu: sanie, trăsură), barcă cu vâsle.

 • Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc;
 • Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural marcaje turistice, etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt:

 • Micro-întreprinderile
 • Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici)
 • Comunele prin reprezentanţii lor legali
 • ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare

Suma maxima acordata

 • Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/ proiect;
 • Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:

  * 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect,
  în cazul proiectelor de investiţii în agroturism;
  * 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi
  200.000 Euro/proiect,
  în cazul proiectelor de investiţii
  în activităţi recreaţionale;
  * 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri” de investiţii în turismul rural.