332. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

Scopul principal al acestei operaţiuni constă în creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Fondul din care se finanteaza aceasta operatiune este FEDR […..]

Organismul intermediar pentru aceasta operatiune este Ministerul Comunicatiilor si Societatii informationale […..]

Ghidul solicitantului (versiunea draft)


Activitatile eligibile

 • Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
 • Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
 • Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
 • Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plăţi electronice);
 • Implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM-uri;
 • Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (B2B, B2C)

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică)
 • Cheltuieli pentru realizarea conţinutului iniţial (pentru proiectele de e-learning)
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC
 • Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus,
 • necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
 • Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
 • Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului
 • Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

Beneficiari eligibili

 • IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma maxima acordata

 • Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.850.000 LEI
 • Valoarea minimă a finanţării acordate: 45.000 LEI
 • Finantarea acordata este cuprinsa intre 40% – 70% (in functie de tipul cheltuielilor sau al beneficiarului)