331. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru
managementul afacerilor

Scopul principal al acestei operaţiuni constă în creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Fondul din care se finanteaza aceasta operatiune este FEDR […..]

Organismul intermediar pentru aceasta operatiune este Ministerul Comunicatiilor si Societatii informationale […..]

Ghidul solicitantului (versiunea draft)

Activitatile eligibile

 • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning);
 • Implementarea sau extinderea de sisteme CRM – (Customer Relationship Management);
 • Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru -îmbunătăţirea managementuluiciclului de viaţă al produselor;
 • Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică)
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) necesare pentru funcţionarea

  aplicaţiei informatice.

 • Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
 • necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how
 • Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
 • Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului (in conformitate cu pct. 13.2 din ghid)
 • Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect (in conformitate cu pct. 15 din ghid)

Beneficiari eligibili

 • IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma maxima acordata

 • Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.640.000 LEI
 • Valoarea minimă a finanţării acordate: 35.000 LEI
 • Finantarea acordata este cuprinsa intre 40% – 70% (in functie de tipul cheltuielii sau al beneficiarului)